แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนและเอนกประสงค์คณะเศรษฐศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนและเอนกประสงค์คณะเศรษฐศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนและเอนกประสงค์คณะเศรษฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ อ.ดร.กัญญ์ชล วัฒนากูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เนื่องในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนและเอนกประสงค์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารฯคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2555

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ