แสดงรายละเอียดข่าวประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์(งบประมาณเงินรายได้) ประจำปีการศึกษา 2555

ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์(งบประมาณเงินรายได้) ประจำปีการศึกษา 2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์(งบประมาณเงินรายได้) ประจำปีการศึกษา 2555

ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์(งบประมาณเงินรายได้) ประจำปีการศึกษา 2555 รายละเอียดตามไฟล์ประกอบ ทั้งนี้ขอให้้นักศึกษาผู้มีรายชื่อตามประกาศไปรายงานเพื่อรับทุนกับพี่เนท ฝ่ายกิจการนักศึกษาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 ก.ย.2555 หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ