แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณะซ่อมแซมวิหารวัดสวนดอก พระอารามหลวง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555

คณะนิติศาสตร์ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณะซ่อมแซมวิหารวัดสวนดอก พระอารามหลวง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณะซ่อมแซมวิหารวัดสวนดอก พระอารามหลวง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555

คณะนิติศาสตร์ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อบูรณะซ่อมแซมวิหารวัดสวนดอก พระอารามหลวง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 วัดสวนดอก ณ (พระอารามหลวง)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ