แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ ขอเชิญร่วมถวายเทียนพรรษา และปลูกต้นไม้ให้กับศาสนสถาน

คณะนิติศาสตร์ ขอเชิญร่วมถวายเทียนพรรษา และปลูกต้นไม้ให้กับศาสนสถาน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ ขอเชิญร่วมถวายเทียนพรรษา และปลูกต้นไม้ให้กับศาสนสถาน

งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สังกัดงานบริหารงานทั่วไป คณะนิติศาสตร์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ทุกท่าน ได้เข้าร่วมการถวายเทียนพรรษา ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.30 น. และเวลา 13.30 น. เชิญร่วมปลูกต้นไม้ให้กับศาสนสถาน ณ อารามสิริมงคล บ้านแม่เตี๊ยะใต้ ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
โดยพร้อมกันที่โรงรถด้านหลัง คณะสังคมศาสตร์ เวลา 09.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ