แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177341 กฎหมายปกครอง ตอน002

ประกาศงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177341 กฎหมายปกครอง ตอน002 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177341 กฎหมายปกครอง ตอน002

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177341 กฎหมายปกครอง ตอน002 (อ.วสุ) ในวันจันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2555 เวลา 11.00-12.30น. ห้อง SB4202

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ