แสดงรายละเอียดข่าวประกาศกระบวนวิชา 177214 กฎหมายหนี้ ตอนเรียน 001,802 เรื่องการแบ่งกลุ่มทำรายงาน

ประกาศกระบวนวิชา 177214 กฎหมายหนี้ ตอนเรียน 001,802 เรื่องการแบ่งกลุ่มทำรายงาน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศกระบวนวิชา 177214 กฎหมายหนี้ ตอนเรียน 001,802 เรื่องการแบ่งกลุ่มทำรายงาน

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งกระบวนวิชา 177214 กฎหมายหนี้ ตอนเรียน 001,802 เรื่องการแบ่งกลุ่มทำรายงาน ให้นักศึกษาจับกลุ่มตามไฟล์แนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ