แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

สมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทยได้จัดโครงการ "สุขภาพดี..ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ" รุ่นที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการผู้สูงอายุที่ยังปฏิบัติราชการอยู่ได้เรียนรู้ถึงแนวทางการปฏิบัติเพื่อดูแลตนเองให้มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงและเข้มแข็ง สามารถปฏิบัติราชการให้เป็นผลดีแก่ส่วนราชการและระบบราชการโดยรวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างข้าราชการผู้สูงอายุเพื่อสัมธภาพและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการเป็นข้าราชการ กำหนดการจัดระหว่างวันที่ 2-7 กรกฏาคม 2555 ณ เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
รายละเอียดสามารถ Download ได้จาก http://hrmd.oop.cmu.ac.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ