แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญเข้าร่วมประชุมสังคมวิทยาระดับชาติ ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสังคมวิทยาระดับชาติ ครั้งที่ 4 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสังคมวิทยาระดับชาติ ครั้งที่ 4

คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยและองค์กรภาคี จัดประชุมสังคมวิทยาระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง แผ่นดินเดียวกัน แต่เหมือนอยู่คนละโลก : วาระการวิจัยเพื่ออนาคต ในวันที่ 14 - 19 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

รายละเอียดดังไฟล์ประกอบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ