แสดงรายละเอียดข่าว



เชิญชวนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ทุกชั้นปีสมัครเข้าร่วมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 1/2555

เชิญชวนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ทุกชั้นปีสมัครเข้าร่วมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 1/2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญชวนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ทุกชั้นปีสมัครเข้าร่วมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 1/2555

เชิญชวนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ทุกชั้นปีสมัครเข้าร่วมโครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ : ภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 1/2555


กำหนดการรับสมัคร
ขยายเวลารับสมัครถึง 13 มิถุนายน 2555 ก่อนเวลา 11.00 น. และทำการสอบเวลา 11.00 - 12.00 น.

ตรวจสอบตารางเรียนได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์

ติดต่อขอรับ (หรือตามไฟล์ประกอบข่าวด้านล่าง) และยื่นใบสมัครได้ที่ พี่กุ้ง
สำนักงานชั้น 1 คณะนิติศาสตร์
โทร.053-942920 (ในวัน-เวลาราชการ นะจ๊ะ)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ