แสดงรายละเอียดข่าวเชิญนักศึกษาเข้าร่วม the 3rd University Scholars Leadership Symposium 2012

เชิญนักศึกษาเข้าร่วม the 3rd University Scholars Leadership Symposium 2012 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญนักศึกษาเข้าร่วม  the 3rd University Scholars Leadership Symposium 2012

Humanitarian Affairs United Kingdom เชิญนักศึกษาเข้าร่วม the 3rd University Scholars Leadership Symposium ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 1-7 สิงหาคม 2555 ณ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเสวนา/หารือโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายกับผู้นำนักศึกษาจากชาติต่าง ๆ กว่า 32 ประเทศ ผู้สนใจสามารถค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.universityscholars.org.uk

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ