แสดงรายละเอียดข่าว



ขอเรียนเชิญร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 4 พ.ค. 2555

ขอเรียนเชิญร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 4 พ.ค. 2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเรียนเชิญร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 4 พ.ค. 2555

ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่สนใจร่วมเสนอผลงาน,บทความ,งานวิจัย เข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2555 สามารถ Download ข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทางเว็บไซต์ www.tace.or.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ