แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครทุนรัฐบาลรัสเซียหมดเขต 15 พ.ค.2555

ประกาศรับสมัครทุนรัฐบาลรัสเซียหมดเขต 15 พ.ค.2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครทุนรัฐบาลรัสเซียหมดเขต 15 พ.ค.2555

รัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย ได้จัดสรรทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕/๒๕๕๖ ให้แก่ประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ทุน ดังกล่าวมีจำนวน ๓๐ ทุน แบ่งเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท ๒๐ ทุน และระดับปริญญาเอก ๑๐ ทุน โดยในจำนวนทุนทั้งหมดนี้เป็นทุนสำหรับสาขาการแพทย์ จำนวน ๖ ทุน

- ผู้สมัครทุนการศึกษาดังกล่าวจะต้องส่งเอกสารใบสมัครให้กระทรวงศึกษาธิการสหพันธ รัฐรัสเซีย ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.russia.edu.ru/enter/2012 และกรอกใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.russia.edu.ru/forma/2012

- นักศึกษาต่างชาติที่ได้รับทุนนี้จะได้รับเงินสนับสนุนค่าครองชีพทุกเดือนและมี ที่พักในหอพักนักศึกษา ซึ่งเทียบเท่ากับนักศึกษารัสเซีย อย่างไรก็ตาม นักศึกษาต่างชาติจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากประเทศของตนไปยัง สถาบันการศึกษาที่จะศึกษา ค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่จะไปรับเมื่อเดินทางไปถึงสหพันธรัฐรัสเซีย (ประมาณ ๒๕๐ ดอลลาร์สหรัฐ) และค่าประกันสุขภาพ (ประมาณ ๒๕๐ ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ