แสดงรายละเอียดข่าวสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขง รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตำแหน่ง Safety and Regulations Programme Officer

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขง รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตำแหน่ง Safety and Regulations Programme Officer - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขง รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตำแหน่ง Safety and Regulations Programme Officer

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตำแหน่ง Safety and Regulations Programme Officer แผนงานการเดินเรือ ณ MRCS กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา สามารถดูรายละเอียดและสามารถ Download MRC Personal History Form ได้ที่ www.mrcmekong.org

หมดเขตรับสมัคร 29 มีนาคม 2555

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ