แสดงรายละเอียดข่าวมูลนิธิอำพันธ์ยุทธ์ ร่วมกับ บริษัทคังเซน เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบทุนนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มช.

มูลนิธิอำพันธ์ยุทธ์ ร่วมกับ บริษัทคังเซน เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบทุนนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มช. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มูลนิธิอำพันธ์ยุทธ์ ร่วมกับ บริษัทคังเซน เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบทุนนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มช.

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคุณอิทธิศักดิ์ อำพันยุทธ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทคังเซน เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในโอกาสที่มามอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนเงิน 100,000 บาท และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ อีกจำนวน 100,000 บาท ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่มูลนิธิอำพันธ์ยุทธ์ ร่วมกับ บริษัทคังเซน เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ