แสดงรายละเอียดข่าวเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Pepperdine University ประเทศสหรัฐอเมริกา

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Pepperdine University ประเทศสหรัฐอเมริกา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Pepperdine University ประเทศสหรัฐอเมริกา

อาจารย์กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์ ผู้ช่วยคณบดี(ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์)ให้การต้อนรับ Robert F. Cochran Jr. Director, The Herbert and Elinor Nootbaar Institute on Law, Religion, and Ethics and Louis D. Brandeis Professor of Law และ Mr. Jay Milbrandt Director, Global Justice Program จาก Pepperdine University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสมาเยี่ยมเยือนและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555

---------------------------------------------------------------------
The discussion on future academic collaboration with Pepperdine University, USA

Prof.Kanya Hirunwattanapong, Assistant Dean (Foreign Affairs) of Faculty of Law, Chiang Mai University, welcomed Robert F. Cochran Jr. Director, The Herbert and Elinor Nootbaar Institute on Law, Religion, and Ethics and Mr. Jay Milbrandt Director, Global Justice Program from Pepperdine University, USA , on the occasion of their visit for discussion on future academic collaboration , Chiang Mai University on March 09, 2012.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ