แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญร่วมงาน "ธรรมะเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่6"

ขอเชิญร่วมงาน "ธรรมะเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่6" - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมงาน

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงาน "ธรรมะเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 6" ในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 7.00 - 17.00 น.

รายละเีอียดติดตามได้จากไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ