ประกาศรายชื่อนักศึกษารหัส 50...ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจำปี (เหรียญทองแดง) ปีการศึกษา 2553

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษารหัส 50...ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจำปี (เหรียญทองแดง) ปีการศึกษา 2553

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศรายชื่อนักศึกษารหัส 50.... ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจำปี (เหรียญทองแดง) ปีการศึกษา 2553 โดยให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังไฟล์ประกอบที่แนบมาพร้อมนี้
ให้มาติดต่อขอรับเกียรติบัตรเรียนดี ได้ที่โต๊ะลงทะเบียน สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ITSC) ชั้น 1 ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2555 (วันฝึกซ้อมวันแรกของคณะนิติศาสตร์)