เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง ทุนฟุลไบรท์ วันที่ 27 ม.ค. 55

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง ทุนฟุลไบรท์ วันที่ 27 ม.ค. 55

เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง ทุนฟุลไบรท์ วันที่ 27 ม.ค. 55 ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามไฟล์ประกอบข่าว

ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งรายขื่อได้ที่ พี่กุ้ง สำนักงานชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ หรือ โทร 053-942920 ภายในวันที่ 20 มกราคม 2555