แสดงรายละเอียดข่าวกำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 46 คณะนิติศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16 - 19 มกราคม 2555

กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 46 คณะนิติศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16 - 19 มกราคม 2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 46  คณะนิติศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16 - 19 มกราคม 2555

กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 46
บัณฑิตและมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 16 - 19 มกราคม 2555

     โดยดูรายละเอียดกำหนดการ การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 46 เพิ่มเติมที่ไฟล์ประกอบข่าว (ปรับปรุงกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อ 12 มกราคม 2554)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ