แจ้งสอนเพิ่มเติม วิชา 177113(กฏหมายนิติกรรมสัญญา) ตอน 001 ในเสาร์ที่ 7 ม.ค.54 เวลา 09.00-12.00 น.

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

แจ้งสอนเพิ่มเติม วิชา 177113(กฏหมายนิติกรรมสัญญา) ตอน 001 ในเสาร์ที่ 7 ม.ค.54 เวลา 09.00-12.00 น.

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งสอนเพิ่มเติม วิชา 177113(กฏหมายนิติกรรมสัญญา) ตอน 001 ในวันเสาร์ที่ 7 ม.ค.54 เวลา 09.00-12.00 น.SB 4208