แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งสอนเพิ่มเติม วิชา 177113(กฏหมายนิติกรรมสัญญา) ตอน 001 ในเสาร์ที่ 7 ม.ค.54 เวลา 09.00-12.00 น.

แจ้งสอนเพิ่มเติม วิชา 177113(กฏหมายนิติกรรมสัญญา) ตอน 001 ในเสาร์ที่ 7 ม.ค.54 เวลา 09.00-12.00 น. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งสอนเพิ่มเติม วิชา 177113(กฏหมายนิติกรรมสัญญา) ตอน 001 ในเสาร์ที่ 7 ม.ค.54 เวลา 09.00-12.00 น.

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งสอนเพิ่มเติม วิชา 177113(กฏหมายนิติกรรมสัญญา) ตอน 001 ในวันเสาร์ที่ 7 ม.ค.54 เวลา 09.00-12.00 น.SB 4208

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ