แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ!เปลี่ยนแปลงวันที่ ติว Q and A ก่อนสอบ วิชา 177362(กฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล) ตอน001 / 801

ประกาศ!เปลี่ยนแปลงวันที่ ติว Q and A ก่อนสอบ วิชา 177362(กฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล) ตอน001 / 801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ!เปลี่ยนแปลงวันที่ ติว Q and A ก่อนสอบ วิชา 177362(กฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล) ตอน001 / 801

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่ ติว Q &A ก่อนสอบ ของวิชา 177362(กฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล) ตอน 001 และ 801 จากเดิมวันจันทร์ที่ 26 ธ.ค.54 เปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่ 24 ธ.ค.54 เวลา 10.00 น. SB 1122

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ