ประกาศ!เปลี่ยนแปลงวันที่ ติว Q and A ก่อนสอบ วิชา 177362(กฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล) ตอน001 / 801

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ!เปลี่ยนแปลงวันที่ ติว Q and A ก่อนสอบ วิชา 177362(กฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล) ตอน001 / 801

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่ ติว Q &A ก่อนสอบ ของวิชา 177362(กฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล) ตอน 001 และ 801 จากเดิมวันจันทร์ที่ 26 ธ.ค.54 เปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่ 24 ธ.ค.54 เวลา 10.00 น. SB 1122