ประกาศ!งดการเรียนการสอน วิชา 177312 ตอน 001(กฎหมายมรดก) ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ!งดการเรียนการสอน วิชา 177312 ตอน 001(กฎหมายมรดก) ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่องงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177312 ตอน 001(กฎหมายมรดก) ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554 เวลา 14.30-16.00 น. SB 1122