ประกาศ! ติว Q and A ก่อนสอบ ของวิชา177362(กฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล) ตอน 001 และ 801 ในวันจันทร์ที่ 26 ธ.ค.54 เวลา 10.00 น.

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ! ติว Q and A ก่อนสอบ ของวิชา177362(กฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล) ตอน 001 และ 801 ในวันจันทร์ที่ 26 ธ.ค.54 เวลา 10.00 น.

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่อง ติว Q&A ก่อนสอบ ของกระบวนวิชา177362(กฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล) ตอน 001 และ 801 ในวันจันทร์ที่ 26 ธ.ค.54 เวลา 10.00 น.SB 1122