แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ! ติว Q and A ก่อนสอบ ของวิชา177362(กฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล) ตอน 001 และ 801 ในวันจันทร์ที่ 26 ธ.ค.54 เวลา 10.00 น.

ประกาศ! ติว Q and A ก่อนสอบ ของวิชา177362(กฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล) ตอน 001 และ 801 ในวันจันทร์ที่ 26 ธ.ค.54 เวลา 10.00 น. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ! ติว Q and A ก่อนสอบ ของวิชา177362(กฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล) ตอน 001 และ 801 ในวันจันทร์ที่ 26 ธ.ค.54 เวลา 10.00 น.

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่อง ติว Q&A ก่อนสอบ ของกระบวนวิชา177362(กฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล) ตอน 001 และ 801 ในวันจันทร์ที่ 26 ธ.ค.54 เวลา 10.00 น.SB 1122

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ