แสดงรายละเอียดข่าวตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2554 ระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2554 ระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2554 ระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งเรื่องตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2554 ระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์
นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์ ชั้น 1 และ
ดังไฟล์ประกอบที่แนบมาพร้อมนี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ