ประกาศ!สอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 001202 ตอน 806(ในวันที่ 22 ธ.ค.54)และ ตอน 808(ในวันที่ 21 ธ.ค.54)

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ!สอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 001202 ตอน 806(ในวันที่ 22 ธ.ค.54)และ ตอน 808(ในวันที่ 21 ธ.ค.54)

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่อง สอนเพิ่มเติม รายละเอียดดังนี้
1. กระบวนวิชา 001202 ตอน 806 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2554
เวลา 13.30-14.30 น.SB 4302
2. กระบวนวิชา 001202 ตอน 808 ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2554
เวลา 09.00-12.00 น. SB 4203