แสดงรายละเอียดข่าวเทศกาลภาพยนตร์สั้นนานาชาติ International Microcinema Festival ครั้งที่ 2

เทศกาลภาพยนตร์สั้นนานาชาติ International Microcinema Festival ครั้งที่ 2 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เทศกาลภาพยนตร์สั้นนานาชาติ International Microcinema Festival ครั้งที่ 2

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอประชาสัมพันธ์การจัดแสดงและประกวดภาพยนตร์สั้น เทศกาลภาพยนตร์สั้นนานาชาติ International Microcinema Festival ครั้งที่ 2 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 7 มกราคม - 7 มีนาคม 2555

โดยเปิดรับผลงานจนถึง 15 ธันวาคม 2554
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://180cinema.net/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ