แสดงรายละเอียดข่าวเสวนาวิชาการ เรื่อง ความเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจในชนบทไทย:เกษตรกรรมครบวงจร เกษตรกรครบวงจน

เสวนาวิชาการ เรื่อง ความเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจในชนบทไทย:เกษตรกรรมครบวงจร เกษตรกรครบวงจน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เสวนาวิชาการ เรื่อง ความเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจในชนบทไทย:เกษตรกรรมครบวงจร เกษตรกรครบวงจน

เสวนาวิชาการ เรื่อง ความเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจในชนบทไทย:เกษตรกรรมครบวงจร เกษตรกรครบวงจน เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 54 ณ ห้องศาลาไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดูวิดีโอการบรรยายได้ที่นี่


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ