แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ!สอนเพิ่มเติมวิชา 177141(กฎหมายมหาชน)ตอน 801 ในวันศุกร์ที่ 9 ธ.ค.54 เวลา 11.00-13.00 น.

ประกาศ!สอนเพิ่มเติมวิชา 177141(กฎหมายมหาชน)ตอน 801 ในวันศุกร์ที่ 9 ธ.ค.54 เวลา 11.00-13.00 น. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ!สอนเพิ่มเติมวิชา 177141(กฎหมายมหาชน)ตอน 801 ในวันศุกร์ที่ 9 ธ.ค.54 เวลา 11.00-13.00 น.

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่อง สอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177141(กฎหมายมหาชน)ตอน 801 ในวันศุกร์ที่ 9 ธ.ค.54 เวลา 11.00-13.00 น.SB 4107

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ