ประกาศ!สอนเพิ่มเติมวิชา 177141(กฎหมายมหาชน)ตอน 801 ในวันศุกร์ที่ 9 ธ.ค.54 เวลา 11.00-13.00 น.

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ!สอนเพิ่มเติมวิชา 177141(กฎหมายมหาชน)ตอน 801 ในวันศุกร์ที่ 9 ธ.ค.54 เวลา 11.00-13.00 น.

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่อง สอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177141(กฎหมายมหาชน)ตอน 801 ในวันศุกร์ที่ 9 ธ.ค.54 เวลา 11.00-13.00 น.SB 4107