e-Document for Student 

e-Document สงวนสิทธิ์สำหรับนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เข้าสู่ระบบโดยใช้ CMU ACCOUNT (@cmu.ac.th)


มีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบ
กรุณาติดต่อ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 053-94 2912

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ