ขอเชิญร่วมการประชุมความร่วมมือไทย – อินโดนีเซีย ครั้งที่ 13 [หมดเขต 7 ตุลาคม 2561]

ข่าวอบรม / สัมมนา / ประชุมทางวิชาการ

ขอเชิญร่วมการประชุมความร่วมมือไทย – อินโดนีเซีย ครั้งที่ 13 [หมดเขต 7 ตุลาคม 2561]

แจ้งประชาสัมพันธ์ การประชุมความร่วมมือไทย – อินโดนีเซีย ครั้งที่ 13 (The 13th CRISU-CUPT Internatioanl Conference) พศ.2561 ในหัวข้อเรื่อง “Strategies for Disruptive Innovation of Indonesia and Thai Universities” ระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2561 โดยการประชุมมีการแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มอธิการบดี กลุ่มคณบดี และกลุ่มนักศึกษา

ผู้สนใจ สามารถสมัครได้โดยตรงที่ crisu.cupt13info@gmail.com หรือกรอกข้อมูลเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ได้ที่ http://crisu-cupt.com ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2561