RSS CMU LAW Twitter CMU LAW FACEBOOK
ความเป็นมาของศูนย์ฯ : วัตถุประสงค์ของศูนย์ฯ : กรรมการประจำศูนย์ฯ
กิจกรรมที่ผ่านมาของศูนย์ฯ : สรุปการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

e-Legal Clinic ปรึกษาปัญหากฎหมายผ่านระบบสารสนเทศของศูนย์ฯ
ข่าวสาร / กิจกรรม ของศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
แสดงหน้าละ 10 รายการ : แสดงหน้าที่ 2/7
<< ย้อนกลับ [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] หน้าถัดไป >>
© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail : lawcmu@hotmail.com, lawcmumail@gmail.com