วันเสาร์ ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2567  

ขออภัย อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบ หากต้องการปรึกษา กรุณาติดต่อพี่มณีเนตรได้ที่เบอร์ 053942919

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942911, 053-942917 โทรสาร : 053-942914