ลงชื่อเข้าใช้งาน สำหรับสมาชิก
Username :
Password :
ลืมรหัสผ่าน
ลงทะเบียนข้อมูลศิษย์เก่า
สุขสันต์วันเกิดศิษย์เก่าที่เกิดในเดือนนี้
 • 1 ธันวาคม ศิระ กฤษฎาธาร
 • 1 ธันวาคม ชาครีย์ ลาภบุญเรือง
 • 1 ธันวาคม ธนศักดิ์ ตั้งปณิธานวงศ์
 • 13 ธันวาคม อธิพัฒน์ บุราพันธ์
 • 13 ธันวาคม ศิวาพร ฝอดสูงเนิน
 • 13 ธันวาคม กุลนันทน์ วงค์ปัน
 • 14 ธันวาคม กฤตวัลณณ์ กาญจนินพุฒิพงษ์
 • 14 ธันวาคม พิศาล อัศวยิ่งถาวร
 • 14 ธันวาคม ภูริชยา ภัทรสุขเกษม
 • 15 ธันวาคม แสงศิวะภรณ์ (สุวิชา) พุธรัตน์ฉายแสง(พุ่มชะบา)
 • 15 ธันวาคม พงษธร อนุฤทธิ์
 • 15 ธันวาคม วัชรพล เพชรทรัพย์
 • 15 ธันวาคม สุดรัก เศรษฐชาญวิทย์
 • 16 ธันวาคม นุริน ประทุมมณี
 • 16 ธันวาคม วัฒชนะ วงศ์สินนาค
 • 17 ธันวาคม ทศพร บุตรนิยม
 • 18 ธันวาคม ศิรพร สุจริตธรรม
 • 18 ธันวาคม ชรินทิพย์ เนตรสุวรรณ
 • 2 ธันวาคม สิริสิทธิ์ อนันตสมบูรณ์
 • 2 ธันวาคม สุทธาสินี ประพุทธ์พิทยา
 • 20 ธันวาคม พงษ์พิทักษ์ มากพิสุทธิ์
 • 21 ธันวาคม ชินวัตร เทพวาลย์
 • 21 ธันวาคม ชานนท์ เปรมปราชญ์ชยันต์
 • 21 ธันวาคม สินีนาฎ เพ็ชรประเสริฐ
 • 22 ธันวาคม รดามณี เดชะบุญ
 • 22 ธันวาคม ภวัต หล่อวัฒนา
 • 23 ธันวาคม ธันยพร พึ่งพุ่มแก้ว
 • 24 ธันวาคม ศรัณย์พร สุวรรณ
 • 25 ธันวาคม เอกบุรุษ ตั้งมั่นคงศิริกุล
 • 26 ธันวาคม ขวัญฤดี ขุนทอง
 • 29 ธันวาคม วิวัฒนา เฉลิมชัย
 • 29 ธันวาคม ศักดา สกุลโกศล
 • 3 ธันวาคม วริทธิ์ พัฒนาภรณ์
 • 30 ธันวาคม คัคนินท์ กล่ำสุ่ม
 • 30 ธันวาคม ประพฤกษ์ ชมภู่
 • 30 ธันวาคม ภัควลัญชญ์พร คงประเสริฐ
 • 4 ธันวาคม ชัยณรงค์ มงคลสวัสดิ์
 • 4 ธันวาคม กฤตธัช พรามไทย
 • 5 ธันวาคม ธรธรร การมั่งมี
 • 6 ธันวาคม สุชาดา มิ่งขวัญ
 • 7 ธันวาคม พิสมัย ศรีวงค์มูล
 • 8 ธันวาคม อุกฤษฎ์ บัวชุม
 • 9 ธันวาคม ธนนคร กำประสิทธิ์
 • 9 ธันวาคม อภิรักษ์ นันทเสรี
วารสารแสงนิติศาสตร์ ฉบับที่ 1/2557
ข่าวสารศิษย์เก่านิติศาสตร์ มช.
ข่าวรับสมัครงาน / ศึกษาต่อ
© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942917-8 โทรสาร : 053-942914
E-Mail : lawcmu2007@gmail.com, lawcmumail@gmail.com
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีศิษย์เก่าที่ลงทะเบียนแล้ว 2551 คน
สมาชิกของระบบคนล่าสุดคือ นางสาวมนัชนันท์ กลัดกลีบ รหัส 562012137