ลงชื่อเข้าใช้งาน สำหรับสมาชิก
Username :
Password :
ลืมรหัสผ่าน
ลงทะเบียนข้อมูลศิษย์เก่า
สุขสันต์วันเกิดศิษย์เก่าที่เกิดในเดือนนี้
 • 1 ตุลาคม มลฑาทิพย์ สิงห์กัณฑ์
 • 10 ตุลาคม โนชา รุ่งเรืองศรี
 • 10 ตุลาคม สยามรัฐ กุลประดิษฐ์
 • 10 ตุลาคม อภิสินธุ์ อินทรไข่
 • 12 ตุลาคม ธนพล สิงอุบล
 • 12 ตุลาคม ณัฐพงศ์ เรือนคำจันทร์
 • 13 ตุลาคม อมรชัย ตรังวัชรกุล
 • 14 ตุลาคม ขวัญจิรา มีอักโข
 • 14 ตุลาคม ส.ต.อ.สุทธิพงศ์ สังข์เทศ
 • 14 ตุลาคม ปิ่นบุญญา ลำมะนา
 • 14 ตุลาคม วิสุทธิ์ แก้วทา
 • 16 ตุลาคม คเณศ ศรีสอาด
 • 16 ตุลาคม จรินทร บุญมานะวงศ์
 • 17 ตุลาคม อานุภาพ ประยูรเวช
 • 17 ตุลาคม ศศิธร บวรสันติจิต
 • 19 ตุลาคม รัชกฤช บุญอารักษ์
 • 2 ตุลาคม กิตติคคูณ สุนทรีรัตน์
 • 2 ตุลาคม สุขพงศ์ ประเสริฐสม
 • 21 ตุลาคม สุธี ปันแก้ว
 • 21 ตุลาคม ณัฐธดา วงศ์รวิภา
 • 21 ตุลาคม ศิริณ คำลือ
 • 21 ตุลาคม ปิยะพล ภูดี
 • 22 ตุลาคม อรณัชชา คำมาโมงค์
 • 22 ตุลาคม พงพิทักษ์ กล้าวาจา
 • 24 ตุลาคม เฉลิมชัย ไตรศรีศิลป์
 • 25 ตุลาคม เสาวนีย์ บำรุงศรี
 • 25 ตุลาคม ธนพงศ์ สิงทะบุตร
 • 25 ตุลาคม รุจีรัตน์ ไทยเจริญ
 • 26 ตุลาคม จิรกิฏิ กิติลือ
 • 29 ตุลาคม ภุมรินทร์ ศรีมูล
 • 29 ตุลาคม รัชพล ชูประดิษฐ์
 • 3 ตุลาคม ขวัญชัย เผ่าเต็ม
 • 6 ตุลาคม ดิศรณ์ คุณเดชะ
 • 6 ตุลาคม ชวลิต กุลจงกล
 • 7 ตุลาคม ปรัชญา สารเถื่อนแก้ว
 • 7 ตุลาคม บดีศร ทังปริยานนท์
 • 8 ตุลาคม มณีวรรณ แก้วประสิทธิ์
 • 8 ตุลาคม นันทวัฒน์ ลิ้มธัญลักษณ์
 • 9 ตุลาคม ศิริพัฒน์ วิภาศรีนิมิต
 • 9 ตุลาคม ธนโชติ เจิดนภาพันธ์
 • 9 ตุลาคม สุธินี ม่วงสุวรรณ์
วารสารแสงนิติศาสตร์ ฉบับที่ 1/2557
ข่าวสารศิษย์เก่านิติศาสตร์ มช.
ข่าวรับสมัครงาน / ศึกษาต่อ
© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942917-8 โทรสาร : 053-942914
E-Mail : lawcmu2007@gmail.com, lawcmumail@gmail.com
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีศิษย์เก่าที่ลงทะเบียนแล้ว 2622 คน
สมาชิกของระบบคนล่าสุดคือ นายกิตติพงษ์ กิตติวาณิชย์ รหัส 582010008