ลงชื่อเข้าใช้งาน สำหรับสมาชิก
Username :
Password :
ลืมรหัสผ่าน
ลงทะเบียนข้อมูลศิษย์เก่า
สุขสันต์วันเกิดศิษย์เก่าที่เกิดในเดือนนี้
 • 1 มีนาคม ณรงค์ศักดิ์ ศรีชัย
 • 10 มีนาคม ชญานิศ เหลืองอ่อน
 • 10 มีนาคม รัมย์ เสาวภาคย์พงษ์
 • 10 มีนาคม กนกทิพย์ ใสสะอาด
 • 12 มีนาคม วรพล คำติ์ตระกูล
 • 12 มีนาคม บงกช ดารารัตน์
 • 12 มีนาคม เกสสุดา มุสิกะปาน
 • 13 มีนาคม ธนารัตน์ จันทร์มา
 • 13 มีนาคม เสาวนีย์ สงวนกลิ่น
 • 13 มีนาคม เยาวรักษ์ มาสม
 • 13 มีนาคม มติชน ปัญญาฟู
 • 13 มีนาคม เปรมสิริ เจริญผล
 • 14 มีนาคม ธัญยพร ชมภูธัญ
 • 14 มีนาคม วารุณี จันทรศิริรังษี
 • 14 มีนาคม พงศ์พิชญ์ พิมพิไสย
 • 15 มีนาคม ธนานุรักษ์ ใบแสง
 • 16 มีนาคม ธนวัฒนี เนติวิวัฒน์
 • 17 มีนาคม ปวิตรา เจตน์สมบูรณ์
 • 17 มีนาคม วรินทร์ลดา จรัลโชตโยธิน
 • 18 มีนาคม ณรงค์ชัย ปู่เป็ง
 • 2 มีนาคม เกวลิน นรมาตย์
 • 2 มีนาคม นภสร สวัสดิ์วอ
 • 2 มีนาคม วัลย์นภัสร์ เจนร่วมจิต
 • 20 มีนาคม อรรถวุฒิ สารกาศ
 • 22 มีนาคม คนึงสุข นันทชมภู
 • 22 มีนาคม นพรัตน์ บุญเย็น
 • 23 มีนาคม ศุภโชค ชูไกรทอง
 • 24 มีนาคม วราภรณ์ ตรีประเสริฐวงศ์
 • 27 มีนาคม วรพิชชา แสงท้าว
 • 28 มีนาคม วราวรรณ ชุติมา
 • 28 มีนาคม อิสรพงษ์ เวชยานนท์
 • 28 มีนาคม ธเนศ ฉันทังกูล
 • 29 มีนาคม ศจี ชุ่มอินทรจักร
 • 29 มีนาคม นฤพนธ์ ซื่อกำเนิด
 • 29 มีนาคม Preeyanuch Peen
 • 29 มีนาคม อัมรินทร์ สายจันทร์
 • 3 มีนาคม มนัสชนก วิเศษศิริ
 • 3 มีนาคม พัชรา เพ็ชรสวัสดิ์
 • 31 มีนาคม กนกกาญจน์ แสงสมุทรพิทักษ์
 • 31 มีนาคม ธานีธวัช ลิ่มนำทอง
 • 4 มีนาคม ลลนา หาญผจญศึก
 • 5 มีนาคม นิโลบล อ่ำเอี่ยม
 • 7 มีนาคม พันธ์เทพ เปงเฟย
 • 7 มีนาคม รุจิโรจน์ จิตรพนา
 • 7 มีนาคม พิมพ์วรีย์ จันทดา
วารสารแสงนิติศาสตร์ ฉบับที่ 1/2557
ข่าวสารศิษย์เก่านิติศาสตร์ มช.
ข่าวรับสมัครงาน / ศึกษาต่อ
© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942917-8 โทรสาร : 053-942914
E-Mail : lawcmu2007@gmail.com, lawcmumail@gmail.com
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีศิษย์เก่าที่ลงทะเบียนแล้ว 2608 คน
สมาชิกของระบบคนล่าสุดคือ นายพิสิษฐ์ จันทรพินิจ รหัส 572012095