ลงชื่อเข้าใช้งาน สำหรับสมาชิก
Username :
Password :
ลืมรหัสผ่าน
ลงทะเบียนข้อมูลศิษย์เก่า
สุขสันต์วันเกิดศิษย์เก่าที่เกิดในเดือนนี้
 • 1 กันยายน ณัฐพล เหลืองจรัสหล้า
 • 10 กันยายน สกุลรัตน์ เครือก้อน
 • 11 กันยายน วีรณัฐ รัตนแสง
 • 12 กันยายน ณัฐพงษ์ สินธุมา
 • 14 กันยายน ว่าที่ร้อยตรีปรีดา สายอุปราช
 • 14 กันยายน อุทุมพร ดวงแก้ว
 • 14 กันยายน นวพล เทพพิมาน
 • 14 กันยายน ประกายดาว ทองโชติ
 • 14 กันยายน พิริยะ ไทยทอง
 • 14 กันยายน สราวุธ ธรรมศิลป์
 • 14 กันยายน วีรยา บุญถึง
 • 15 กันยายน อัชฌา เลิศสุคนธ์
 • 18 กันยายน รุ้งเพชร สุมิตนันท์
 • 18 กันยายน พงศธร ถาวร
 • 18 กันยายน ณัฐกานต์ ขันไชย
 • 19 กันยายน ศตนันทน์ พรหมสิทธิเวทย์(อรรถเนตร)
 • 2 กันยายน อรญา สอาดจิตต์
 • 20 กันยายน กรุณา อาจใจ
 • 21 กันยายน พลศักดิ์ พุ่มเผือก
 • 21 กันยายน พิม ประวัติเรืองศรี
 • 22 กันยายน นรบดี ปัญญุเบกษา
 • 26 กันยายน ถิรวรรณ กองโชค
 • 26 กันยายน ศุภกร เจริญสุข
 • 27 กันยายน เจนจิรา ค้ำจุน
 • 27 กันยายน ชุติเดช รจิตเนติธร
 • 28 กันยายน นิติทรัพย์ ศุภวิวัฒนพงษ์
 • 28 กันยายน นรวีย์ ผุดผ่อง
 • 30 กันยายน วรัฏฐา วิวิธคุณ
 • 4 กันยายน อติรุจ จำรูญ
 • 4 กันยายน ไชยพิทักษ์ ไชยหะนิจ
 • 5 กันยายน มงคล เจริญจิตต์
 • 5 กันยายน ศิริรักษ์ เขียววรรณ
 • 5 กันยายน มงคล เจริญจิตต์
 • 6 กันยายน ศิรกาญจน์ นิลทอง
 • 7 กันยายน อัญชลี ดึงสุวรรณ
 • 7 กันยายน พิชญาภรณ์ ปินตา
 • 7 กันยายน วัชลาวลี คำบุญเรือง
 • 9 กันยายน จิรภัทร อินทรสกุล
วารสารแสงนิติศาสตร์ ฉบับที่ 1/2557
ข่าวสารศิษย์เก่านิติศาสตร์ มช.
ข่าวรับสมัครงาน / ศึกษาต่อ
© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942917-8 โทรสาร : 053-942914
E-Mail : lawcmu2007@gmail.com, lawcmumail@gmail.com
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีศิษย์เก่าที่ลงทะเบียนแล้ว 2551 คน
สมาชิกของระบบคนล่าสุดคือ นางสาวมนัชนันท์ กลัดกลีบ รหัส 562012137