แสดงรายละเอียดข่าวตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดตารางเรียนได้ที่ไฟล์เกี่ยวข้องด้านล่าง

กำหนดการลงทะเบียน
วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชั้นเรียน จันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2551
วันเพิ่ม-ถอน ลงทะเบียนหลังกำหนด เสาร์ที่ 18 - พุธที่ 22 ตุลาคม 2551
วันประกาศผลลงทะเบียน/เพิ่มถอนกระบวนวิชา พฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2551
วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษร W พฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม - ศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2551
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา อาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2551
วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จันทร์ที่ 27 - ศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2551
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษร W จันทร์ที่ 27 ตุลาคม - ศุกร์ที่ 23 มกราคม 2552

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ