แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ!งดสอนวิชา 177229(กฎหมายพาณิชย์ 3)ตอน 001 ในวันที่ 28 พ.ย.และวันที่ 1 ธ.ค.54

ประกาศ!งดสอนวิชา 177229(กฎหมายพาณิชย์ 3)ตอน 001 ในวันที่ 28 พ.ย.และวันที่ 1 ธ.ค.54 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ!งดสอนวิชา 177229(กฎหมายพาณิชย์ 3)ตอน 001 ในวันที่ 28 พ.ย.และวันที่ 1 ธ.ค.54

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่อง งดสอนกระบวนวิชา 177229(กฎหมายพาณิชย์ 3) ตอน 001
ในวันที่ 28 พ.ย.และวันที่ 1 ธ.ค.54 เวลา 14.30 – 16.00 น. SB 4208

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ