ประกาศ!งดสอนวิชา 177229(กฎหมายพาณิชย์ 3)ตอน 001 ในวันที่ 28 พ.ย.และวันที่ 1 ธ.ค.54

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ!งดสอนวิชา 177229(กฎหมายพาณิชย์ 3)ตอน 001 ในวันที่ 28 พ.ย.และวันที่ 1 ธ.ค.54

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่อง งดสอนกระบวนวิชา 177229(กฎหมายพาณิชย์ 3) ตอน 001
ในวันที่ 28 พ.ย.และวันที่ 1 ธ.ค.54 เวลา 14.30 – 16.00 น. SB 4208