ด่วน!!! เชิญชวนนักศึกษาฟังบรรยายพิเศษ การศึกษาต่อด้านกฎหมาย ณ La Trobe University ประเทศออสเตรเลีย

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ด่วน!!! เชิญชวนนักศึกษาฟังบรรยายพิเศษ การศึกษาต่อด้านกฎหมาย ณ La Trobe University ประเทศออสเตรเลีย

เชิญชวนนักศึกษาฟังบรรยายพิเศษ "การศึกษาต่อด้านกฎหมาย ณ La Trobe University ประเทศออสเตรเลีย" โดย Professor Gordon Walker, Chair of Commercial Law, School of Law, La Trobe University ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เวลา 10.00 - 11.15 น. ณ ห้อง ป.โท 102 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ พี่กุ้ง สำนักงานชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ หรือ โทร.053-942906