แสดงรายละเอียดข่าวด่วน!!! เชิญชวนนักศึกษาฟังบรรยายพิเศษ การศึกษาต่อด้านกฎหมาย ณ La Trobe University ประเทศออสเตรเลีย

ด่วน!!! เชิญชวนนักศึกษาฟังบรรยายพิเศษ การศึกษาต่อด้านกฎหมาย ณ La Trobe University ประเทศออสเตรเลีย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด่วน!!! เชิญชวนนักศึกษาฟังบรรยายพิเศษ การศึกษาต่อด้านกฎหมาย ณ La Trobe University ประเทศออสเตรเลีย

เชิญชวนนักศึกษาฟังบรรยายพิเศษ "การศึกษาต่อด้านกฎหมาย ณ La Trobe University ประเทศออสเตรเลีย" โดย Professor Gordon Walker, Chair of Commercial Law, School of Law, La Trobe University ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เวลา 10.00 - 11.15 น. ณ ห้อง ป.โท 102 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ พี่กุ้ง สำนักงานชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ หรือ โทร.053-942906

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ