แสดงรายละเอียดข่าวตารางเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของกระบวนวิชา 178717 กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ 178775 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขั้นสูง

ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของกระบวนวิชา 178717 กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ 178775 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขั้นสูง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของกระบวนวิชา 178717 กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ 178775 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขั้นสูง

ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของกระบวนวิชา 178717 กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ 178775 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขั้นสูง สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ