แสดงรายละเอียดข่าวให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในโอกาสเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงานเกี่ยวกับ "การบริหารจัดการสำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะนิติศาสตร์" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ