แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ!สอนเพิ่มเติม วิชา 177404(กฏหมายกับสังคม)ตอน 001 และ 801 ในวันพุธที่ 30 พ.ย.54 เวลา 09.30 - 12.00 น.

ประกาศ!สอนเพิ่มเติม วิชา 177404(กฏหมายกับสังคม)ตอน 001 และ 801 ในวันพุธที่ 30 พ.ย.54 เวลา 09.30 - 12.00 น. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ!สอนเพิ่มเติม วิชา 177404(กฏหมายกับสังคม)ตอน 001 และ 801 ในวันพุธที่ 30 พ.ย.54 เวลา 09.30 - 12.00 น.

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177404(กฏหมายกับสังคม)ตอน 001 และ 801 ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.30 - 12.00 น.
SB 1122

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ