แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ!สอนเพิ่มเติม วิชา 177227(กฎหมายพาณิชย์ 1) ตอน 801 ในวันศุกร์ที่ 25 พ.ย.54เวลา 16.30-19.30 น.

ประกาศ!สอนเพิ่มเติม วิชา 177227(กฎหมายพาณิชย์ 1) ตอน 801 ในวันศุกร์ที่ 25 พ.ย.54เวลา 16.30-19.30 น. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ!สอนเพิ่มเติม วิชา 177227(กฎหมายพาณิชย์ 1) ตอน 801 ในวันศุกร์ที่ 25 พ.ย.54เวลา 16.30-19.30 น.

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชาวิชา 177227(กฎหมายพาณิชย์ 1)ตอน 801 ในวันศุกร์ที่ 25 พ.ย.54 เวลา 16.30-19.30 น. SB 4106

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ