แสดงรายละเอียดข่าวตารางเรียนโครงการภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย (English for Lawyers Training Programme)

ตารางเรียนโครงการภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย (English for Lawyers Training Programme) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางเรียนโครงการภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย (English for Lawyers Training Programme)

น้องๆ นักศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนเรียนภาษาอังกฤษ โครงการภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย (English for Lawyers Training Programme) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 นั้น สามารถดูตารางเรียนได้ตามไฟล์ประกอบข่าว

เตรียมตัวไว้นะจ๊ะ หากมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องวันและเวลา จะแจ้งให้ทราบทาง www.law.cmu.ac.th ---> ติดตามกันบ่อยๆ นะคะ

สอบถามเพิ่มเติมโทร.053-942906

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ