แสดงรายละเอียดข่าวเชิญชวนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ สมัครเข้าร่วมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย (English for Lawyers Training Programme) หมดเขต 28 พ.ย. 54

เชิญชวนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ สมัครเข้าร่วมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย (English for Lawyers Training Programme) หมดเขต 28 พ.ย. 54 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญชวนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ สมัครเข้าร่วมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย  (English for Lawyers Training Programme) หมดเขต 28 พ.ย. 54

เชิญชวนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ สมัครเข้าร่วมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย (English for Lawyers Training Programme) สอนโดย Native Speaker
กำหนดสอบคัดเลือกวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 เวลา 11.00 - 12.00 น.(สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง นักศึกษาสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.law.cmu.ac.th ในหัวข้อ ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา)

เริ่มเรียน ภายในเดือน ธันวาคม 2554
ชั้นปีละ 30 ชั่วโมง

ลงชื่อได้ที่พี่กุ้ง สำนักงานคณะนิติศาสตร์ ชั้น 1
ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 ก่อนเวลา 15.00 น. เท่านั้น หรือ โทร.053-942906

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ