แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ!ลำดับขั้น ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2554 ของกระบวนวิชา 176101 (ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น )

ประกาศ!ลำดับขั้น ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2554 ของกระบวนวิชา 176101 (ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น ) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ!ลำดับขั้น ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2554 ของกระบวนวิชา 176101 (ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น )

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่อง ลำดับขั้น ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2554
ของกระบวนวิชา 176101 (ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น )ตอน 005 และ 006
นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์ ชั้น 1

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ