แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ!งดสอนกระบวนวิชา 177401 (ประวัติศาสตร์กฏหมาย) ตอน 001ในวันจันทร์ที่ 21 พ.ย.54

ประกาศ!งดสอนกระบวนวิชา 177401 (ประวัติศาสตร์กฏหมาย) ตอน 001ในวันจันทร์ที่ 21 พ.ย.54 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ!งดสอนกระบวนวิชา 177401 (ประวัติศาสตร์กฏหมาย) ตอน 001ในวันจันทร์ที่ 21 พ.ย.54

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งเรื่องงดสอนกระบวนวิชา กระบวนวิชา 177401
(ประวัติศาสตร์กฏหมาย) ตอน 001ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.30 – 11.00 น. SB 4202

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ