แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ!! งดสอนกระบวนวิชา 177321 (กฏหมายแรงงาน) ตอน 001 และ 002 ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2554

ประกาศ!! งดสอนกระบวนวิชา 177321 (กฏหมายแรงงาน) ตอน 001 และ 002 ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ!! งดสอนกระบวนวิชา 177321 (กฏหมายแรงงาน) ตอน 001 และ 002 ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2554

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งเรื่องงดสอนกระบวนวิชา 177321 (กฏหมายแรงงาน) ตอน 001 และ 002 ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2554

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ