แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ สอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177404 วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2554 เวลา 10.00-12.00 น.

ประกาศ สอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177404 วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2554 เวลา 10.00-12.00 น. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ สอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177404 วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2554  เวลา 10.00-12.00 น.

ประกาศ สอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177404 LAW & SOCIETY วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2554 เวลา 10.00-12.00 น. ทั้งภาคพิเศษและภาคปกติ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ