แสดงรายละเอียดข่าวรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กู้ยืมในภาคเรียนที่2/2554 และผู้ที่ได้รับอนุมัติแต่ชื่อคณะไม่ถูกต้อง

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กู้ยืมในภาคเรียนที่2/2554 และผู้ที่ได้รับอนุมัติแต่ชื่อคณะไม่ถูกต้อง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กู้ยืมในภาคเรียนที่2/2554 และผู้ที่ได้รับอนุมัติแต่ชื่อคณะไม่ถูกต้อง

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กู้ยืมในภาคเรียนที่2/2554 และผู้ที่ได้รับอนุมัติแต่ชื่อคณะไม่ถูกต้องให้นักศึกษาดำเนินการแก้ไขชื่อคณะให้ถูกต้องไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถกู้ยืมได้ ทั้งนี้ต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนการยืนยันการกู้ฯในวันที่ 25 พ.ย. 54 และให้ผู้ที่รายชื่อมีสิทธิ์กู้ยืมนี้ไปยืนยันการกู้ฯที่กองพัฒนานักศึกษาในวันพุธที่ 23 พ.ย. 54 โดยนำใบมชท.50 และปากกาสีน้ำเงินไปด้วย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ