แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทงใบตอง ส่งเสริมงานประเพณียี่เป็ง 2554

คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทงใบตอง ส่งเสริมงานประเพณียี่เป็ง 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทงใบตอง ส่งเสริมงานประเพณียี่เป็ง 2554

คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทงใบตอง ส่งเสริมงานประเพณียี่เป็ง 2554
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องเรียน ป.โท 102 เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงาม
โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ