แสดงรายละเอียดข่าวเชิญเข้าร่วมโครงการ Regional public debate (Asia Calling Forum) การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง แรงงานต่างด้าว วิฤติหรือโอกาสของประชาคมอาเซียน

เชิญเข้าร่วมโครงการ Regional public debate (Asia Calling Forum) การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง แรงงานต่างด้าว วิฤติหรือโอกาสของประชาคมอาเซียน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญเข้าร่วมโครงการ Regional public debate (Asia Calling Forum) การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง แรงงานต่างด้าว วิฤติหรือโอกาสของประชาคมอาเซียน

คณะการสื่ิอสารมวลชน มช. ภายใต้การสนับสนุนของ USAID เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Regional public debate (Asia Calling Forum) การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง แรงงานต่างด้าว วิฤติหรือโอกาสของประชาคมอาเซียน วันที่ 29 พ.ย. 55 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่

รายละเอียดตามไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ